Odluke i sastav Skupštine

Odluka o sastavu Skupštine TD Vecla d.o.o. Krk

Sastav Skupštine:

  • Predsjednik Skupštine: Darijo Vasilić, gradonačelnik
  • Članovi Skupštine:
    • Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika
    • Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka

 

Prisustvo javnosti na sjednicama Skupštine  Vecla d.o.o.

 

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.

Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.

Sjednici može prisustvovati najviše 3 (tri) osobe.

Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka, pravo prisustvovanja utvrđivati će se prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.    

18. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

16. ožujka 2021. godine

Dnevni red - poziv na 18. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o.

Izvješće o realizaciji prihoda i rashoda za 2020. godinu .xlsx

Bilanca .docx

Račun dobiti i gubitka .docx

Odluka o uporabi dobitka za 2020. godinu .docx

 

Elektronska 17. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

23. prosinca 2020. godine

Dnevni red - poziv na elektronsku 17. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o.

Zapisnik sa elektronske 17. sjednice Skupštine Vecla d.o.o. .docx

Plan rada i financijski plan za 2021. g. .docx

Plan prihoda i rashoda za 2021. g. .xlsx

Plan nabave za 2021. g. .xls

IV. izmjena i dopuna pravilnika o radu .docx

Izvanredna (elektronska) 15. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

19. lipnja 2020. godine

1. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

04. srpnja 2017. godine