Odluke i sastav Skupštine

Odluka o sastavu Skupštine Vecla d.o.o. Sastav Skupštine:
  • Predsjednik Skupštine: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka
  • Članovi Skupštine:
    • Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka
    • Franjo Volarić, privremeni zamjenik gradonačelnika Grada Krka

 

Prisustvo javnosti na sjednicama Skupštine  Vecla d.o.o.

 

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva. Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način. Sjednici može prisustvovati najviše 3 (tri) osobe. Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka, pravo prisustvovanja utvrđivati će se prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.    

 

 

Elektronska 9. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

29. svibnja 2023. godine

Dnevni red - poziv na elektronsku 9. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

 

Elektronska 8. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

21. travnja 2023. godine

Dnevni red - poziv na elektronsku 8. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

 

Elektronska 7. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

03. ožujka 2023. godine

Dnevni red - poziv na elektronsku 7. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

 

6. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

31. siječnja 2023. godine

Dnevni red - poziv na 6. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

Pravilnik o grobnom redu .pdf/.docx

 

5. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

06. prosinca 2022. godine

Dnevni red - poziv na 5. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Vecla d.o.o. .docx

Plan rada i financijski plan za 2023. godinu .docx

Izvješće o realizaciji prihoda i rashoda do 31.08.2022. godine i 1. rebalans plana prihoda i rashoda za 2022. godinu .docx

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu .pdf

4. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

05. srpnja 2022. godine

Dnevni red - poziv na 4. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .docx

Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

 

3. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

18. veljače 2022. godine

Dnevni red - poziv na 3. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

Zapisnik sa 3. sjednice Skuptine Vecla d.o.o. .pdf

2.1. Izvješće o realizaciji prihoda i rashoda za 2021.g. .docx

2.2. Bilanca .pdf

2.3. Račun dobiti i gubitka .pdf

2.3 Odluka o uporabi dobitka za 2021.g. .doc

5. Cjenik nautičkih vezova za luku Krk(Lukobran) i luku Dunat .docx

6. Opći uvjeti - nautički vezovi luka Dunat .docx  

2. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

16. prosinca 2021. godine

Dnevni red - poziv na 2. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .docx

Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Vecla d.o.o. .docx

Izvješće o realizaciji prihoda i rashoda do 31.08.2021. .doc

Plan rada i financijski plan za 2022. godinu .docx

Pravilnik o radu .pdf Ovjera objave pravilnika o radu .pdf

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave .pdf

1. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

19. srpnja 2021. godine

Dnevni red - poziv na 1. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

Ugovor o zakupu nekretnine .pdf

Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom (COVID-19) kod zakupa .docx    

18. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

16. ožujka 2021. godine

Dnevni red - poziv na 18. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o.

Zapisnik sa 18. sjednice Skupštine Vecla d.o.o. .pdf

Izvješće o realizaciji prihoda i rashoda za 2020. godinu .xlsx

Bilanca .docx

Račun dobiti i gubitka .docx

Odluka o uporabi dobitka za 2020. godinu .docx  

Elektronska 17. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

23. prosinca 2020. godine

Dnevni red - poziv na elektronsku 17. sjednicu Skupštine Vecla d.o.o.

Zapisnik sa elektronske 17. sjednice Skupštine Vecla d.o.o. .docx

Plan rada i financijski plan za 2021. g. .docx

Plan prihoda i rashoda za 2021. g. .xlsx

Plan nabave za 2021. g. .xls

IV. izmjena i dopuna pravilnika o radu .docx

Izvanredna (elektronska) 15. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

19. lipnja 2020. godine

1. sjednica Skupštine Vecla d.o.o.

04. srpnja 2017. godine