Vecla d.o.o. za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Lukobran 5, 51500 Krk

OIB: 33825903375

Trgovački sud u Rijeci MBS: 040134753

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

Uprava: Danko Milohnić, ing. građ.

 

Jedini osnivač:

Grad Krk, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 1

OIB: 12405095116 

 

Redovni poslovni računi:

HR2124020061100071994 (Erste&Steiermarkische Bank d.d.) SWIFT/BIC: ESBCHR22

HR9723600001102641953 (Zagrebačka banka d.d.) SWIFT/BIC: ZABAHR2X

 

Kontakt podaci: 

tel.: 051/401-181

e-mail: vecla@vecla.hr

 

Djelatnosti:

 • tržnica na malo
 • održavanje čistoće
 • održavanje javnih i zelenih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • iznajmljivanje privezišta za obavljanje športske, nautičko - turistike, ribarske i drugih djelatnosti
 • lučke djelatnosti: 
  • spuštanje i podizanje brodica u more i iz mora
  • čišćenje i održavanje brodica
  • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
  • ukrcaj, iskrcaj putnika
  •  ostale gospodarske djelatnosti koje su s prethodno navedenima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj svezi (npr.: opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, servisi lučke mehanizacije, lučko - agencijski poslovi i dr.)
 • obavljanje rekreacijskih djelatnosti na plažama
 • iznajmljivanje plažnih rekvizita, uređaja i plovnih objekata
 • djelatnosti žičane telekomunikacije
 • iznajmljivanje kioska, boksova i štandova
 • pružanje usluga na parkiralištima i garažnim objektima
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • djelatnosti optičke telekomunikacije
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • održavanje komunalnih objekata i opreme
 • održavanje dječjih igrališta, sportskih igrališta i dvorana
 • održavanje javnih wc-a
 • održavanje groblja
 • javna rasvjeta
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost skupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • trgovina na malo izvan tržnica
 • reklama (promidžba i propaganda)
 • djelatnosti organizacije kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija
 • audiovizualne djelatnosti
 • komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • kinotečna djelatnost
 • organizacija domaćih i međunarodnih filmskih programa i manifestacija
 • iznajmljivanje audiovizualnih djela bez obzira na podlogu na kojoj su fiksirana
 • snimanje i presnimavanje video i audio materijala
 • distribucija filmova i videofilmova

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju .pdf