O NAMA

Vecla d.o.o. osnovana je 1998. godine od strane Gradskog poglavarstva grada Krka, s ciljem osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja.

Uz to, Vecla d.o.o. danas pruža usluge lučkih djelatnosti za luku Dunat i luku Krk – Lukobran te je preuzela brigu o gradskim zelenim površinama, čime daje značajan doprinos novom oblikovanju postojećih zelenih površina te iniciranju, kreiranju i uređenju novih zelenih površina. U suradnji s Gradom, Vecla d.o.o. je kreirala i uredila mnoge plažne površine.

 

vecla-grafika-pregled-djelatnosti

DJELATNOSTI

DJI_0816 - lucki poslovi

LUČKI POSLOVI

Nautički vezovi. Održavanje i naplata.  

FK3A1288 - parking

PARKING

Parking, održavanje i naplata. Podrška na terenu.  

IMG_7513-HDR(3) - kino

MULTIFUNKCIONALNA DVORANA – KINO KRK

Prodaja ulaznica. Održavanje multimedijalne dvorane.  

FK3A5363

UPRAVLJANJE GROBLJIMA

Usluga ukopa unutar groblja.

FK3A0104

KOMUNALNI POSLOVI

Čistoća grada, prometnica, trgova, ulica, plaža.  

DCIM101GOPRO

ZELENE POVRŠINE

Uređivanje i održavanje javnih zelenih površina.  

Osnovni podaci

VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

e-mail: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00  

KONTAKTIRAJTE NAS