2021. GODINA

Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu .xslx

2020. GODINA

Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu .xlsx

Izvješće o realizaciji prihoda i rashoda za 2020. godinu .xlsx

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu .doc

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2020. godinu .xslx/.pdf

Izvješće o realizaciji Plana prihoda i rashoda do 31. kolovoza 2020. godine .xslx/.pdf

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu .xslx/.pdf

2019. GODINA

Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu .xls/.pdf

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu .doc

Usklađenje izvješća prihoda i rahoda za 2019. godinu sa završnim računom za 2019. godinu, Odluka o uporabi dobitka za 2019. godinu .xlsx/.pdf

Izvješće o realizaciji prihoda i rashoda na dan 31. kolovoza 2019. godine i Rebalans plana za 2019. godinu .xlsx/.doc

Plan Rashoda za 2019. godinu .xslx/.pdf

Plan Prihoda za 2019. godinu .xslx/.pdf

2018. GODINA

Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu .xls/.pdf

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu .doc

Usklađenje Izvješća prihoda i rashoda po završnom računu za 2018. godinu .xlsx/.pdf

Završni račun za 2018. godinu .pdf

Izvješće o realizaciji prihoda i rashoda za 2018. godinu .xlsx/.pdf

Izvješće o realizaciji Plana prihoda i rashoda na dan 31. kolovoza 2018. godine i Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu .xlsx/.docx

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu .xlsx/.pdf