PARKING:

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte .docx

Zahtjev za odobravanje prvog besplatnog sata parkiranja .docx

 

LUKE:

Zahtjev za korištenje nautičkog veza .docx

 

UPRAVLJANJE GROBLJIMA:

Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta.docx
Obrazac 2 - Zahtjev za izdavanjem novog rješenja o korištenju grobnog mjesta.docx
Obrazac 3 - Zahtjev za promjenu prava korištenja grobnog mjesta.docx
Obrazac 4 - Izjava o odricanju od prava korištenja grobnog mjesta.docx
Obrazac 5 - Zahtjev za ekshumaciju posmrtnih ostataka.docx
Obrazac 6 - Zahtjev za uređenjem grobnog mjesta.docx
Obrazac 7 - Naputak o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta.docx
Obrazac 8 - Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta - izjava.docx
Obrazac 9 - Izjava o suglasnosti ukopa.docx

 

PRISTUP INFORMACIJAMA:

Zahtjev za pristup informacijama .doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije .doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija .doc

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

ZAHTJEV ispitanika na ispravak .doc

ZAHTJEV ispitanika na pristup .doc

ZAHTJEV ispitanika o povlacenju privole .doc

ZAHTJEV ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav) .doc

ZAHTJEV ispitanika za pravo na ogranicenje obrade .doc

ZAHTJEV ispitanika za pravo na prigovor .doc