Propisi i akti

 

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Vecla d.o.o. objavljuje:

Pravilnik o jednostavnoj nabavi .pdf

Plan nabave Vecle d.o.o. možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Planovi nabave te u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete željenu godinu, a u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Vecla d.o.o. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvještaj kako biste preuzeli traženi Plan nabave.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Registre ugovora te u rubrici Pregled objavljenih registara ugovora u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Vecla d.o.o.. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvješće kako biste preuzeli Registar ugovora.  

Spriječavanje sukoba interesa

 

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. 

Vecla d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - direktor te s njim povezane osobe - u sukobu interesa.

Sukob interesa opisan je člancima 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

2022. GODINA

Plan nabave za 2022. godinu .xls

1. izmjena plana nabave za 2022. godinu .xlsx

2. izmjena plana nabave za 2022. godinu .xlsx

3. izmjena plana nabave za 2022. godinu .xlsx

4. izmjena plana nabave za 2022. godinu .xlsx

5. izmjena plana nabave za 2022. godinu .xlsx

6. izmjena plana nabave za 2022. godinu .xlsx

2021. GODINA

Plan nabave za 2021. godinu .xls

1. izmjena plana nabave za 2021. godinu .xlsx

2. izmjena plana nabave za 2021. godinu .xlsx

3. izmjena plana nabave za 2021. godinu .xlsx

4. izmjena plana nabave za 2021. godinu .xlsx

5. izmjena plana nabave za 2021. godinu .xlsx

2020. GODINA

Plan nabave za 2020. godinu .xls

1. izmjena plana nabave za 2020. godinu .xlsx

2. izmjena plana nabave za 2020. godinu .xlsx  

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma .xlsx