FK3A1281

Vecla d.o.o. obavlja poslove organizacije, naplate te kontrole naplate parkiranja na području Grada Krka. Organizacija i naplata se provodi temeljem Općih uvjeta komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama .docx/.pdf (Prilog I - Zone, period naplate i radno vrijeme parkirališta .docx /.pdf, Prilog II - Cjenik komunalne usluge parkiranja .docx/.pdf) uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka.

Način podnošenja prigovora vidi više

FK3A1286

PERIOD NAPLATE

ZIMSKI PERIOD NAPLATE (01.10. tekuće godine - 31.05. sljedeće godine) - parking se naplaćuje od ponedjeljka do subote u vremenu od 08:00 - 15:00 sati

LJETNI PERIOD (01.06. - 31.10. tekuće godine) - parking se naplaćuje od ponedjeljka do nedjelje u vremenu od 08:00 - 22:00 sati

ZONE PARKIRALIŠTA

1zona
 

Privremeno javno parkiralište – CENTAR – uključuje ulicu Šetalište sv. Bernardina od benzinske pumpe, Trg bana J. Jelačića i dio ulice Stjepana Radića od Malog parka do skretanja za parkiralište robne kuće – cca 100 parkirnih mjesta.

1zona_ljeto

 

Kružni tok I

TPC Krk

Centar

Robna kuća

Portapizana

Lukobran

Luka Dunat

2zona

 

Plav

Kružni tok II

Sportski Centar

Vinogradska

Fratri

Punta di Galetto

Ježevac

Sv. Fuska

POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE

Cjenik 2020.
FK3A1282

DNEVNA PARKIRNA KARTA

1. ZONA LJETNI PERIOD = 98,00 KN

2. ZONA LJETNI PERIOD = 70,00 KN

1. ZONA ZIMSKI PERIOD = 21,00 KN    

Parkiralište za autobuse:

Parkiralište „Sportski Centar“

1 sat = 30,00 kn

1 dan = 100,00 kn

** moguće zatražiti predračun unaprijed mailom (potrebna registarska oznaka autobusa)

1. SAT BESPLATNOG PARKIRANJA

FK3A1281

1. Sat besplatnog parkiranja za stanovnike Grada Krka

Temeljem Odluke o visini naknade za parkiranje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18) omogućen je prvi sat besplatnog parkiranja, jednom dnevno, za stanovnike Grada Krka sa stalnim prebivalištem i registracijom vozila na području Grada. Pravo na prvi sat besplatnog parkiranja imaju osobe koje:

- ispune Zahtjev za odobravanje besplatnog prvog sata parkiranja

- prilože presliku prometne dozvole te

- pošalju na mail: silvija.lusic@vecla.hr ili donesu osobno u ured Vecle d.o.o., Lukobran 5, Krk, svakim radnim danom od 08:00 do 10:30