Pravilnik o radu .pdf  Ovjera objave pravilnika o radu .pdf

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu .pdf (od 06.12.2022.)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi .pdf

Pravilnik o arhiviranju .pdf

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka .pdf  

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka

Pravilnik o grobnom redu .pdf/.docx

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Pravilnik o radu povjerenstva za reklamacije potrošača .pdf

Opći uvjeti pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama .docx - suglasnost Gradskog vijeća