Postupci jednostavne nabave u 2021. godini

Odluka o odabiru - Nabava nadogradnje parkirnih automata - NMV 05-21 .pdf

Nabava nadogradnje parkirnih automata - NMV - 05/21 (Objavljeno: 28.12.2021.)    dokumentacija

Nabava nadogradnje parkirnih automata - NMV - 05/21 (Objavljeno: 03.01.2022.)    ispravak dokumentacije