FK3A5363

Vecla d.o.o. obavlja komunalnu uslugu ukopa unutar groblja temeljem Općih uvjeta komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka.