Dokumentacija - poziv za javno prikupljanje ponuda - Nabava nadogradnje parkirnih automata (Objavljeno: 28.12.2021.) .pdf

Ispravak dokumentacije - poziv za javno prikupljanje ponuda - Nabava nadogradnje parkirnih automata (Objavljeno: 03.01.2022.) .pdf