Javni natječaj za prodaju rabljenog teretnog vozila

Na temelju Odluke o prodaji od 13.02.2024. godine, klasa: 406-05/24-01/1, ur. broj: 2142-19-02/1-24-1, VECLA d.o.o. 16. veljače 2024. godine raspisuje

Javni natječaj za prodaju rabljenog teretnog vozila

I. Predmet natječaja

Predmet: prodaja rabljenog teretnog vozila u vlasništvu VECLA d.o.o.

Vrsta vozila: teretno vozilo N1

Marka vozila: Iveco

Tip i model vozila: Daily, 35 C 11 D

Boja vozila: plava

Broj šasije: ZCFC3572005311897

Oblik karoserije: otvoreni sa samoistovarivanjem

Ekološka kategorija vozila: EURO 3

Vrsta goriva: Diesel

Snaga motora: 78 kW

Datum prve registracije: 05.03.2001.

Registriran do: neregistriran

Prijeđeni km: 166.595,00

Početna prodajna cijena: 1.964,00 EUR s uključenim PDV-om

II. Način, uvjeti natječaja i sadržaj ponude

Prodaja se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih i pravnih osoba.

Prodaja se obavlja po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati radnim danom od 8 do 14 sati na adresi: Vršanska 26, Krk uz prethodnu najavu na broj: 051 401 181.

Isplata kupoprodajne cijene vrši se prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji motornog vozila.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Ponuda mora sadržavati:

1. ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt,

2. presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe i vlasnike obrta,

3. ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Za potrebe provedbe Javnog natječaja ponuditelj je suglasan da se osobni podaci sadržani u prijavi podnesenoj na javni natječaj, kao i osobni podaci sadržani u dostavljenoj dokumentaciji, obrađuju od strane VECLA d.o.o.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge troškove prilikom prijepisa motornog vozila.

III. Rok za dostavu ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti preporučeno poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: VECLA d.o.o., Lukobran 5, 51500 Krk, s naznakom Ne otvaraj – ponuda za kupnju rabljenog teretnog vozila, do 26. veljače 2024. godine, do 11.00 sati.

IV. Ocjena i odabir ponude

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom koja ne može biti manja od početne cijene uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom II. ovoga natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, najpovoljnijom će se utvrditi ponuda koja je ranije zaprimljena. Svi ponuditelji bit će obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u roku od 8 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji motornog vozila u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru.

Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku odustati od prodaje i poništiti natječaj bez navođenja posebnog obrazloženja.


Tekst natječaja .pdf

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja .pdf/.docx

Tvrtka: Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Skraćeni naziv: VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

vecla-logotip-225-210

Žiro računi:

IBAN (Erste&Steiermärkische Bank d.d.): HR2124020061100071994

SWIFT/BIC (Erste&Steiermärkische Bank d.d.):  ESBCHR22

IBAN (Zagrebačka banka d.d.): HR9723600001102641953

SWIFT/BIC (Zagrebačka banka d.d.): ZABAHR2X

Direktor: Danko Milohnić, ing. građ.

email: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00

Copyright 2022 VECLA d.o.o. ©  All Rights Reserved

Powered by MAOIO AGENCY & made with