ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I PRIVREMENIH OBJEKATA:

Objavljuju se i provode javni natječaji za zakup javnih površina i privremenih objekata u vlasništvu Grada (trgovačka aleja u sklopu autobusnog kolodvora).

Usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka te upravljanje oglasnim prostorom.

ZAKUP OGLASNOG PROSTORA:

  • na stupovima javne rasvjete
  • reklamnog panoa – CITYLIGHT
  • reklamnih tabli i pulteva

TRŽNICE NA MALO:

Zakup pulteva na gradskoj tržnici u sklopu trgovačkog poslovnog centra („TPC“) Krk.