FK3A0104

Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima napodručju Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/17) Vecli d.o.o. su povjereni poslovi usluga oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka, te upravljanja oglasnim prostorima.

Način podnošenja prigovora ...vidi više

ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I PRIVREMENIH OBJEKATA

Objavljuju se i provode javni natječaji za zakup javnih površina i privremenih objekata u vlasništvu Grada (trgovačka aleja u sklopu autobusnog kolodvora).

Natječaji ...vidi više

Usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka te upravljanje oglasnim prostorom.

ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

  • na stupovima javne rasvjete
  • reklamnog panoa – CITYLIGHT
  • reklamnih tabli i pulteva

TRŽNICE NA MALO

Zakup pulteva na gradskoj tržnici u sklopu trgovačkog poslovnog centra („TPC“) Krk.